Konzoly


Konzoly patria do jednej z hlavných skupín klasického stavebníctva. Do dnešných dní ich môžeme vidieť na priečelí budov na dvoch stranách - pri podokennej rímse, pri okruhových rámoch pod štablonovou doskou. Využivajú sa najmä na horeuvedených miestach s doplnením ako polieky pre malé ozdoby.